Skip to main content

Pontine Region Project (It.) - fase 2: de Romeinse kolonisatie ten zuiden van Rome, een vergelijkende survey van drie vroeg geromaniseerde landschappen

"Met het door de KNAW gesubsidieerde project "Romeinse kolonisatie ten zuiden van Rome, een vergelijkende survey van drie vroeg geromaniseerde landschappen" is de chronologie en aard van de vroege Romeinse kolonisatie met behulp van landschappelijke en archeologische methoden onderzocht in een drietal landschappen in de landstreek Latium ten zuiden van Rome, zoals deze volgens de historische bronnen vanaf circa 500 v. Chr. daar zijn beslag kreeg. In het onderzoek werd nagegaan wat de gevolgen waren voor de inheemse nederzettingsstructuren en vormen van landgebruik. Doelstelling was het beschrijven van de Romeinse kolonisatie van het Latiale gebied vanuit het pre-koloniale perspectief, zulks in het licht van de lange-termijn ontwikkelingen in nederzettingsgedrag en gebruik van ruimte in deze regio. Als werkhypothese waren voor het onderzoeksgebied drie kolonisatiemodellen opgesteld welke van invloed werden geacht op de pre-Romeinse nederzetting- en landgebruikstructuren. Deze modellen waren opgesteld op grond van eerder onderzoek en gebaseerd op verschillen in geografische ligging en historische achtergrond (Attema 1993). .."

Format:  Website
Publisher:  e-Depot Nederlandse Archeologie (eDNA)
Source:  e-Depot Nederlandse Archeologie (eDNA)
Subject(s):