Skip to main content

Mennesker og guder ved Sortehavets kyster

"Sortehavet var i antikken mødested for flere forskellige kulturer. I steppelandet nord for Sortehavet boede skythiske nomadestammer, langs hele kyststrækningen anlagde grækerne kolonier og i sydøst gjorde Persien sin indflydelse gældende. I dette kludetæppe af kulturpåvirkninger tog vante religiøse forestillinger nye former, når de skulle tilpasses lokale forhold. Fem antikforskere behandler i denne bog forskellige aspekter af det religiøse liv, som det udspillede sig ved Sortehavets kyster."

Author(s):  Højte, Jakob Munk ; Pia Guldager Bilde [Eds.]
Format:  Book
Publisher:  Aarhus University Press
Publication City:  Aarhus
Date:  2004
Series:  Sortehavsstudier 2
Subject(s):