Skip to main content

Dion af Prusa. En græsk intellektuel mellem Rom og Sortehavet

"Dion af Prusa eller Dion Chrysostomos - den hvis tale er guld - er, som tilnavnet siger, en af antikkens mest fremtrædende retorikere. Hans 80 bevarede taler giver læseren et indblik i, hvordan et medlem af den græske elite oplevede kulturmødet mellem Rom og den græske verden og livet på den lokalpolitiske scene. I bogen giver fem antikforskere deres bud på, hvordan talerne skal forstås i en politisk, filosofisk og kulturl sammenhæng."

Author(s):  Madsen, Jesper Majbom & Tønnes Bekker-Nielsen [Ed.]
Format:  Book
Publisher:  Aarhus University Press
Publication City:  Aarhus
Date:  2006
Series:  Sortehavsstudier 4
Subject(s):