Skip to main content

The Ethnicity of the Sea Peoples

"De episode van de Zeevolken aan het eind van de Bronstijd leidt tot de val, dan wel de verzwakking, van de grote rijken in het Nabije Oosten zoals dat van de Hettieten en de Egyptenaren. Tevens betekent het een keerpunt in de historie, als gevolg waarvan het economische en politieke centrum uiteindelijk wordt verlegd van het Nabije Oosten naar de centraal Mediterrane regio. De centrale vraag in het onderhavige onderzoek is in hoeverre de Zeevolken uit coherente etnische groepen bestaan. Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden, dienen we ons af te vragen: wat is etniciteit en wie waren de Zeevolken?Bringing down the Hittite empire and dealing Egypt a blow from which it never recovered, the Sea Peoples’ episode at the end of the Bronze Age was crucial for a shift of the economic and political centre of gravity of the Mediterranean world away from the Levant and towards Greece, Africa Minor, and Italy. Soon this shift was to give rise to the splendors of archaic and classical Greece developing into Hellenism, Carthage, Etruscan civilization, Rome, the Roman empire, early Christianity, and, in the long run, the emergence the modern western European civilization, dominated by speakers of Indo-European languages, but greatly influenced by a Levantine religion (Judaism). For better or worse, the Sea Peoples’ episode was one of the few major turning points in world history, comparable to the period of the great migrations which led to the collapse of the Roman empire, or the rise and early spread of Islam."

Author(s):  Woudhuizen, Frederik Christiaan
Format:  Book
Publisher:  Erasmus University Rotterdam
Publication City:  Rotterdam
Date:  2006
Subject(s):