Skip to main content

De beelddatabank van de Universiteitsbibliotheek (VU)

"De beelddatabank van de Universiteitsbibliotheek (VU) bevat beelden en beschrijvingen van verschillende collecties uit het bezit van de UB (Bijzondere Collecties) en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC). De beeldbank is gestart met de Van der Meer-Cools collectie: kleitabletten en overige voorwerpen.Binnenkort wordt de tweede collectie toegevoegd: ca. 1500 gravures van portretten (verwacht: half januari).Toekomst In 2009 zullen diverse andere collecties aan de beeldbank worden toegevoegd. Om er enkele te noemen: alle historische kaarten van de VU (tot 1900), de gehele brievencollectie en de verzameling handschriftfragmenten. Op dit moment worden deze collecties gedigitaliseerd en, waar nodig, beschreven. Er wordt dus hard aan gewerkt! Een online bestelmodule ligt ook in het verschiet. Plannen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium; de uitvoering wordt verwacht in 2010..."

Format:  Museum
Publisher:  Vrije Universiteit
Publication City:  Amsterdam