Skip to main content

Tell Sabi Abyad: Archeologie in Syrië - Archaeology in Syria

"Het Rijksmuseum van Oudheden verricht archeologisch onderzoek te Tell Sabi Abyad in Syrië. Prehistorische dorpen en Assyrische forten worden opgegraven. Deze website informeert over de opgraving en toont de nieuwste opgravingsresultaten. / The National Museum of Antiquities (the Netherlands) carries out archaeological research at Tell Sabi Abyad in Syria. Excavations reveal prehistoric villages and Assyrian fortresses. This website informs about the excavations and presents the latest results."

Format:  Website
Publisher:  Het Rijksmuseum van Oudheden
Subject(s):